Dani López destacó la importancia de la obra de la ruta 11